Αειφόρος ανάπτυξη.

Η εταιρεία πιστεύει και προάγει την αειφόρο ανάπτυξη για την κοινωνία μας. Γνώμονας είναι η απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς αυτό να επηρεάζεται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα ενεργειακά κτίρια πιστεύουν ότι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με ταυτόχρονο κοινωνικό και οικονομικό όφελος για όλους μας.

Προσφορές ενεργειακά κτίρια

Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα 26510 23822