Στρατηγική ποιότητας.

Βασικοί στόχοι της εταιρείας:

 

Η διασφάλιση της Ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες που συντελούνται από την εταιρεία.

Η διασφάλιση ότι η Εταιρεία σαν σύνολο λειτουργεί με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο Περιβάλλον.

 

Αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας αποτελεί η πλήρης και ακριβής ενημέρωση του επενδυτή καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου. Για τον λόγο αυτό, πριν την έναρξη της συνεργασίας, πραγματοποιείται μια αρχική προμελέτη, η οποία περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του έργου και την αναμενόμενη απόδοση ώστε ο επενδυτής να έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα. Επίσης η εταιρεία έχει σαν φιλοσοφία της να μην δεσμεύεται μόνο με κάποιους συγκεκριμένους οίκους προμήθειας εξοπλισμού και συνεπώς δεν δεσμεύει τον επενδυτή, αλλά αντιθέτως τον συμβουλεύει, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των συστημάτων και λύσεων που προσφέρονται στην αγορά, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την επιλογή του.

Προσφορές ενεργειακά κτίρια

Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα 26510 23822