Φωτοβολταϊκά.

Φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι διατάξεις που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (Α.Π.Ε.) χρησιμοποιούνται για να καλύψουν δύο ανάγκες. Την ανάγκη σε ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά παράγουμε ενέργεια με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και χωρίς να εκλύεται στην ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ίσως το σημαντικότερο αέριο που συμβάλλει στις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές. Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκπομπές άλλων επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον ρύπων (όπως τα καρκινογόνα μικροσωματίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κλπ).

Υπάρχουν δύο τρόποι εγκατάστασης και χρήσης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα αυτόνομα συστήματα και τα διασυνδεδεμένα συστήματα.


Αυτόνομο χαρακτηρίζεται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο εγκαθίσταται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και την χρήση της στο σημείο της εγκατάστασης. Ένα αυτόνομο σύστημα αποτελείται από το φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και το σύστημα αποθήκευσης της ενέργειας (σύστημα μπαταριών). Αυτόνομα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σημεία που δεν υπάρχει διασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και σε διασυνδεδεμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είτε για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας είτε για εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ενέργειας.


Διασυνδεδεμένο χαρακτηρίζεται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο παροχής ενέργειας της χώρας. Στην Ελλάδα ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 κιλοβάτ στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Η χρηματοδότηση των επενδυτών του προγράμματος γίνεται έμμεσα με τη μορφή της ενίσχυσης της τιμής της παραγόμενης κιλοβατώρας. Έτσι επιτυγχάνεται η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου και εξασφαλίζεται ένα λογικό κέρδος για τα 25 χρόνια που ισχύει το πρόγραμμα. Μετά την εγκατάσταση και την σύνδεση ενός συστήματος στο δίκτυο η ενέργεια που παράγεται πωλείται σε συγκεκριμένη τιμή στο δίκτυο ενέργειας της χώρας για τα επόμενα 25 χρόνια. Η τιμή ορίζεται την στιγμή της υπογραφής της σύμβασης πώλησης της ενέργειας ανάλογα με το χρονικό διάστημα υπογραφής, όπως φαίνεται στον πίνακα, και είναι «κλειδωμένη» για τα επόμενα 25 χρόνια.

 

Μήνας και Έτος, Τιμή (ευρώ ανά κιλοβατώρα).
Αύγουστος 2013,    0,125.
Φεβρουάριος 2014,    0,120.
Αύγουστος 2014,    0,120.
Φεβρουάριος 2015,    0,115.
Αύγουστος 2015,    0,115.
Φεβρουάριος 2016,    0,11.
Αύγουστος 2016,    0,11.


Βάση ειδικής ρύθμισης για τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα η ενέργεια πωλείται αφορολόγητα χωρίς την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να αποφέρει εισόδημα έως και €2.000 το χρόνο ανάλογα με την ισχύ του και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Τα έσοδα αφαιρούνται από το λογαριασμό πληρωμής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και το επιπλέον ποσό καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Προσφορές ενεργειακά κτίρια

Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα 26510 23822