Κτιριακά.

Υπολογίζεται ότι ο κτιριακός τομέας σήμερα είναι υπεύθυνος για περίπου το 1/3 της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι, ίσως και εώς 50%, των φυσικών πόρων, όπως καύσιμα, νερό και γη χρησιμοποιείται στις κατασκευές. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και κατ’ επέκταση χρημάτων, η αειφόρος βιωσιμότητα στα κτιριακά έργα γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη.

Καθ’ όλη την διάρκεια ζωής ενός κτιρίου, ένα κομμάτι περίπου 20% των συνολικών του ενεργειακών αναγκών καταναλώνεται κατά την κατασκευή του, ενώ το υπόλοιπο 80% στην υπόλοιπη διάρκεια ζωής του. Σε όλα τα κτίρια, υφιστάμενα αλλά και νέα, υπάρχουν περιθώρια για οικονομικά αποδοτικές βελτιωτικές επεμβάσεις.


Ένα μικρό, αλλά σωστά μελετημένο σύστημα ηλιοθερμίας μειώνει ετησίως το λογαριασμό του ηλεκτρικού κατά 100 ευρώ περίπου, ενώ συγχρόνως αποσοβείται η έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.


Η θερμομόνωση ενός εξωτερικού τοίχου μειώνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης και ψύξης και εξασφαλίζει υγιεινή ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα με θερμομόνωση 5 εκ. σε διπλό τοίχο προκύπτει εξοικονόμηση πετρελαίου θέρμανσης 4 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος.


Βασικός παράγοντας των προτεινόμενων λύσεων είναι η οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Για τον λόγο αυτό εκπονείται οικονομοτεχνική μελέτη με στόχο την αξιολόγηση των απαραίτητων μέτρων για μείωση της ενεργειακής ζήτησης μέσω βιοκλιματικού - ενεργειακού σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικά το χρηματικό όφελος κάθε προτεινόμενης λύσης διευκολύνοντάς τον στην τελική επιλογή των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.


Στην εταιρεία ενεργειακά κτίρια αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των κατασκευών σύμφωνα με τους κανόνες της βιωσιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση του κτιρίου με το περιβάλλον του.


Οι προτάσεις έχουν στόχο να οδηγήσουν στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων με γνώμονα τη μείωση του κόστους και τον σεβασμό στην φύση και τον άνθρωπο.Απευθύνονται σε όλων των ειδών τα κτίρια, νέα αλλά και υφιστάμενα.

Προσφορές ενεργειακά κτίρια

Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα 26510 23822